Com Reiniciar Una Laptop De Fabrica Hp ▷➡️ (2024)

Cansat dels problemes constants amb el teu portàtil HP? Si cerques una solució ràpida i efectiva, Com Reiniciar Una Laptop De Fabrica Hp pot ser la resposta. Encara que pugui semblar aclaparador, el procés de reiniciar el teu portàtil a la seva configuració de fàbrica és més senzill del que penses. En aquest article et mostrarem els passos que cal seguir per fer-ho de manera correcta, perquè puguis gaudir d'un equip ràpid i eficient com si fos nou.

– Pas a pas ➡️ Com Reiniciar Una Laptop De Fabrica Hp

 • Com Reiniciar Una Laptop De Fabrica Hp

1.

 • Recolza els teus fitxers importants. Abans de fer un reinici de fàbrica, assegureu-vos de fer una còpia de seguretat de tots els vostres fitxers importants en un disc dur extern o al núvol.
 • 2.

 • Connecta el teu portàtil a una font dalimentació. És important que el teu portàtil estigui connectada a una presa de corrent per evitar que s'apagui durant el procés de reinici.
 • 3.

 • Apaga el teu portàtil. Tanca totes les aplicacions i apaga el teu portàtil normalment.
 • 4.

 • Encén el teu portàtil i prem la tecla «F11» repetidament. Quan engegueu el vostre portàtil, premeu la tecla F11 repetidament fins que aparegui la pantalla de recuperació.
 • 5.

 • Seleccioneu l'opció «Recovery Manager» o «Restaurar ordinador». Un cop a la pantalla de recuperació, seleccioneu l'opció que us permeti restaurar el vostre portàtil a la vostra configuració de fàbrica.
 • 6.

 • Segueix les instruccions a la pantalla. El procés de reinici pot variar lleugerament depenent del model del teu portàtil, però en general, seguiràs les instruccions a la pantalla per completar el reinici de fàbrica.
 • Contingut exclusiu - Clic Aquí Com formatar un HP ZBook?

  7.

 • Espera que el procés s'acabi. El reinici de fàbrica pot trigar un temps, així que assegureu-vos de deixar que el procés es completi sense interrupcions.
 • 8.

 • Configura el teu portàtil. Un cop acabat el reinici de fàbrica, seguiràs les instruccions de la pantalla per configurar el teu portàtil, incloent-hi la configuració d'idioma, xarxa i compte d'usuari.
 • Q & A

  Com restaurar un portàtil HP a la configuració de fàbrica?

  1. Obre el menú d'inici al vostre portàtil HP.
  2. Seleccioneu Configuració.
  3. Cerca i selecciona «Actualització i seguretat».
  4. Seleccioneu «Recuperació» al panell esquerre.
  5. Feu clic a «Comença» sota «Restablir aquest ordinador».
  6. Segueix les instruccions en pantalla per restaurar el teu portàtil HP a la configuració de fàbrica.

  Com reiniciar un portàtil HP a estat de fàbrica des del menú inicial?

  1. Apaga el teu portàtil HP.
  2. Encén el teu portàtil HP i prem la tecla «F11» repetidament fins que aparegui el menú de recuperació.
  3. Seleccioneu Solucionar problemes al menú de recuperació.
  4. Seleccioneu «Restablir aquest PC» i després «Elimina-ho tot».
  5. Seguiu les instruccions de la pantalla per reiniciar el vostre portàtil HP al vostre estat de fàbrica.

  Com reiniciar un portàtil HP a estat de fàbrica amb un disc de recuperació?

  1. Inseriu el disc de recuperació al vostre portàtil HP.
  2. Reinicieu el vostre portàtil HP i premeu la tecla corresponent per accedir al menú d'arrencada (pot ser «F12» o «ESC»).
  3. Seleccioneu l'opció d'arrencada des del disc de recuperació.
  4. Seguiu les instruccions de la pantalla per restaurar el vostre portàtil HP al vostre estat de fàbrica.
  5. Nota: És important tenir un disc de recuperació creat prèviament.
  Contingut exclusiu - Clic Aquí Què és una excepció a Python?

  Com reiniciar un portàtil HP a estat de fàbrica sense contrasenya?

  1. Apaga el teu portàtil HP i després encén-la de nou.
  2. A la pantalla inicial de sessió, premeu la tecla Shift cinc vegades seguides.
  3. S'obrirà una finestra de símbol del sistema. Escriviu net user administrador /active:yes i premeu Enter.
  4. Reinicia el teu portàtil HP i accedeix al compte d'administrador.
  5. Seguiu les instruccions anteriors per restaurar el vostre portàtil HP al vostre estat de fàbrica.

  Quant de temps triga a reiniciar una portàtil HP a estat de fàbrica?

  1. El temps per reiniciar un portàtil HP a estat de fàbrica pot variar depenent del model de la portàtil i la velocitat del teu disc dur.
  2. De mitjana, aquest procés pot trigar entre 1 i 3 hores.

  Perdo els meus fitxers en reiniciar el meu portàtil HP a estat de fàbrica?

  1. Sí, en reiniciar el teu portàtil HP a estat de fàbrica, tots els fitxers i programes seran eliminats.
  2. És recomanable fer una còpia de seguretat dels vostres fitxers importants abans d'iniciar el procés de reinici.

  Què he de fer després de reiniciar el meu portàtil HP a estat de fàbrica?

  1. Quan el teu portàtil HP s'ha reiniciat a estat de fàbrica, hauràs de tornar a instal·lar els teus programes i aplicacions.
  2. Restaura els teus fitxers des de la còpia de seguretat que hagis fet prèviament.
  Contingut exclusiu - Clic Aquí Com Tallar i Enganxar a Mac

  Què és un disc de recuperació i com el puc fer servir per reiniciar el meu portàtil HP a estat de fàbrica?

  1. Un disc de recuperació és un mitjà físic que conté una còpia de seguretat del sistema operatiu del teu portàtil HP.
  2. Si necessites reiniciar el teu portàtil HP a estat de fàbrica i no pots accedir al sistema operatiu, pots utilitzar el disc de recuperació per restablir el teu portàtil a la seva configuració original.

  Necessito un codi de recuperació per reiniciar el meu portàtil HP a estat de fàbrica?

  1. Alguns models de portàtil HP poden requerir un codi de recuperació per restablir el sistema al vostre estat de fàbrica.
  2. Aquest codi es pot trobar a la documentació proporcionada amb el vostre portàtil HP, oa través del servei d'atenció al client d'HP.
  3. Si us demanen un codi de recuperació, assegureu-vos de tenir-lo a mà abans d'iniciar el procés de reinici.

  Quina és la diferència entre reiniciar el meu portàtil HP a estat de fàbrica i restaurar el sistema?

  1. Reiniciar el teu portàtil HP a estat de fàbrica esborrarà totes les dades i configuracions del sistema, retornant-lo al seu estat original de fàbrica.
  2. Restaurar el sistema, per altra banda, permet revertir el sistema operatiu a un estat anterior sense eliminar tots els fitxers personals.

  També et pot interessar aquest contingut relacionat:

  • Com Desar Un Pdf a Jpg
  • Com es configura el nou sistema de so a Windows 11?
  • Com posar Accents a Word 2013

  Relacionat

  Com Reiniciar Una Laptop De Fabrica Hp ▷➡️ (1)

  Sebastià Vidal

  Sóc Sebastián Vidal, enginyer informàtic apassionat per la tecnologia i el bricolatge. A més, sóc el creador de tecnobits.com, on comparteixo tutorials per fer la tecnologia més accessible i comprensible per a tots.

  Com Reiniciar Una Laptop De Fabrica Hp ▷➡️ (2024)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Terence Hammes MD

  Last Updated:

  Views: 5963

  Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Terence Hammes MD

  Birthday: 1992-04-11

  Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

  Phone: +50312511349175

  Job: Product Consulting Liaison

  Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

  Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.